Emisja akcji SkyCash Poland S.A została zakończona.
Dziękujemy za wsparcie!

Emisja akcji SkyCash Poland S.A. została zakończona 29 marca 2021 r. Dziękujemy tysiącom inwestorów za wsparcie naszych planów rozwojowych.

Pobierz naszą aplikację i korzystaj z rozwiązań, które ułatwiają życie milionom użytkowników.

Sprzedaliśmy już: 12 120 akcji
24 246.00 zł / 10%
Sprzedaż akcji kończy się za:
Dni
:
Godzin
:
Minut
:
Sekund

Kto za tym stoi?

SkyCash to grono ponad 50 specjalistów, którzy od ponad 10 lat łączą doświadczenie z elastycznym i nowoczesnym podejściem do dostarczania usług. To zespół m.in. developerów, analityków biznesowych oraz product ownerów, tworzących unikalne i funkcjonalne rozwiązania, z których każdego dnia korzystają tysiące użytkowników.

Jarosław Mazek Jarosław Mazek Prezes Zarządu
Piotr Bochenek Piotr Bochenek Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu
Katarzyna Kot Katarzyna Kot Członek Zarządu ds. Rozwoju i Zarządzania Projektami
Adam Sadowski Adam Sadowski Członek Zarządu ds. Bezpieczeństwa i IT
Historia SkyCash
2008
SkyCash Historia

Powstanie SkyCash

Założenie spółki SkyCash Poland S.A. i uruchomienie aplikacji mobilnej SkyCash.
2010
2010
SkyCash Historia

Pierwsze bilety komunikacji miejskiej

Współpraca z Mennicą Polską, przewidująca obsługę sprzedaży telefonicznych biletów miejskich. Wdrożenie usługi w pierwszych miastach: we Wrocławiu, w Warszawie, Lublinie i Olsztynie.
2011
2011
SkyCash Historia

Narodziny mobiParking

Rozpoczęcie integracji systemu i sieci akceptacji parkingowej w Polsce. Uruchomienie usługi mobiParking w Warszawie i kilkunastu mniejszych miastach Polski.
2012
2012
SkyCash Historia

Kolej na kolej

Pierwsze wdrożenie z zakresu usług kolejowych. Umożliwienie zakupu biletu na przejazd Kolejami Mazowieckimi, we współpracy z Mennicą Polską.
2013
2013
SkyCash Historia

Kino zawsze pod ręką

Podpisanie umowy i rozpoczęcie projektu wdrożenia zakupu biletów mobilnych w ogólnopolskiej sieci kin Helios.
2014
2014
SkyCash Historia

Bilety kolejowe – krajowe

Nawiązanie współpracy z PKP Intercity, która zaowocowała rozszerzeniem oferty kolejowej o bilety krajowe.
2017
2017

Od aplikacji do krajowej instytucji płatniczej

Komisja Nadzoru Finansowego wydaje zezwolenie na świadczenie przez spółkę SkyCash Poland S.A. usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.
2019
2019
SkyCash Historia

Strategiczne partnerstwa

Spółka nawiązuje strategiczną współpracę ze znaczącymi podmiotami na rynku – m.in. Mastercard, Euronet oraz iTaxi.
2020
2020
SkyCash Historia

Bezstykowo, automatycznie

Będąc pionierem nowoczesnych rozwiązań, spółka wprowadza z początkiem roku płatności automatyczne oparte o system videotollingu identyfikującego numery rejestracyjne kierowców na AmberOne Autostradzie A1 oraz odcinku A4 Katowice – Kraków.
2021

Nasze plany

1Zupełnie nowa aplikacja SkyCash

Technologia dynamicznie się zmienia. Rosną możliwości naszych telefonów, które mają coraz więcej funkcji i udogodnień. Chcemy zaoferować naszym użytkownikom najlepsze i najprzydatniejsze funkcje, wykorzystujące rozwój technologii takich jak obsługa głosu i gestów, tak aby korzystanie ze SkyCash było łatwiejsze, szybsze i jeszcze bardziej intuicyjne. Chcemy wykorzystać sztuczną inteligencję, aby oferować optymalne trasy i najkorzystniejsze ceny.

Na ten cel przeznaczymy do 950 000 PLN.

2Rozwój usług

SkyCash oferuje najwięcej usług wśród aplikacji mobilnych w Polsce. Widzimy jednak obszary, w których możemy wyjść naprzeciw potrzebom naszych użytkowników. Transport, rozrywka, płatności w połączeniu z nowoczesną technologią i dobrym designem mogą dać jeszcze więcej okazji do korzystania ze SkyCash, nawet bez wyciągania telefonu z kieszeni. W Polsce i za granicą.

Na ten cel przeznaczymy do 2 600 000 PLN.

3Smart City

Miasto to naturalne środowisko dla użytkowników SkyCash. Chcemy, żeby nowoczesna technologia, która w coraz większym stopniu wdrażana jest w miastach, była też częścią SkyCash. Tylko tak, uczestnicząc w rozwoju inteligentnych miast, możemy dostarczać maksimum korzyści dla naszych użytkowników. W obszarze naszych zainteresowań są takie technologie jak e-kasowniki i e-bilety, technologie wideo, a także Bluetooth beacon.

Na ten cel przeznaczymy do 650 000 PLN.

Szczegóły emisji

Czas trwania

18 stycznia - 29 marca 2021

Cena emisyjna bez bonifikaty za aktywność

2,50 zł

Obniżone ceny dla użytkowników SkyCash

2,25 zł
2,00 zł

Cena akcji zależy od aktywności użytkownika w aplikacji SkyCash

Maksymalna wartość emisji

4 200 000 zł

Miejsce zakupu akcji

Aplikacja SkyCash
Przejdź do aplikacji Przejdź do aplikacji

Udział emisji w kapitale:

do 7,5%

Dokument ofertowy

Zapoznaj się

Jak kupić akcje?

Czynniki ryzyka Każdy przedsiębiorca musi codziennie mierzyć się z wyzwaniami i ponosić ryzyko. Jeśli decydujesz się na to, aby zostać współwłaścicielem SkyCash Poland S.A., potwierdzasz, że akceptujesz ryzyka, jakie niesie ze sobą zostanie inwestorem. Przedstawiamy Ci najważniejsze aspekty, które musisz wziąć pod uwagę, zanim dokonasz zakupu akcji.
Ryzyko operacyjne

Przez ryzyko operacyjne należy rozumieć ryzyko strat związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej Spółki, wynikających z podejmowanych decyzji, niewłaściwych lub wadliwie przebiegających procesów wewnętrznych lub ze zdarzeń niezależnych od Spółki. Na ryzyko operacyjne składa się ryzyko:

  • technologii – tj. ryzyko niesprawności systemów, błędów w oprogramowaniu, niskiej jakości danych,
  • personelu – ryzyko błędów ludzkich, niewłaściwej polityki kadrowej i związanej z nią możliwością utraty kluczowych pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • prawne (compliance) – ryzyko braku zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, rekomendacjami organów nadzorczych, regulacjami wewnętrznymi, procedurami i przyjętymi standardami postępowania.

Zarząd Spółki minimalizuje występowanie ryzyka operacyjnego przez podejmowanie szeregu działań prowadzących do minimalizacji jego wystąpienia. W zakresie minimalizacji ryzyka technologii działania koordynuje Członek Zarządu ds. Infrastruktury i Bezpieczeństwa, który dba o poprawność procesu wytwarzania oprogramowania, wprowadzania do niego zmian oraz przestrzegania procedur wdrożeniowych. W zakresie unikania ryzyka personelu działa cały Zarząd, który w miarę możliwości finansowych kształtuje politykę wynagrodzeń w taki sposób, by minimalizować ryzyko odejścia kluczowych pracowników. Ryzyko compliance jest ważnym elementem działalności Spółki, która jest nadzorowana zarówno przez Komisję Nadzoru Finansowego, jak i Narodowy Bank Polski. W związku z potrzebą zarządzania tym ryzkiem i jego minimalizacji zatrudniony jest Compliance Officer, którego zadaniem jest kontrola zgodności działania Spółki z przepisami prawa oraz przygotowanie i wdrożenie procedur operacyjnych związanych z działalnością Spółki.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych

Zespół Spółki składa się z wysoko wykwalifikowanych osób działających w obszarze różnych dziedzin. Największy udział w zespole stanowią programiści, analitycy biznesowi, specjaliści od utrzymania systemów, bezpieczeństwa informacji oraz finansów i rozliczeń oraz zgodności z prawem. Już teraz są to pracownicy o wysokich wynagrodzeniach. Wzrost wynagrodzeń pracowników może przełożyć się negatywnie na rentowność projektu.

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników

Rozwój Spółki w dużym stopniu uzależniony jest od wyników pracy zespołu, w tym analityków biznesowych, programistów oraz testerów oprogramowania. Odejście co najmniej połowy zespołu skutkowałoby zawieszeniem harmonogramu rozwoju i wstrzymaniem planów Spółki. Spółka przeciwdziała temu oferując pracownikom dobre warunki pracy i ciekawe projekty, a także możliwość rozwoju zawodowego.

Ryzyko związane z nieuzyskaniem 100% wartości emisji

Spółka ustaliła cel emisji w kwocie, która pozwoli jej zrealizować kilka projektów inwestycyjnych, które są ze sobą spójne i mają pozytywnie wpłynąć na przychody Spółki. Pozyskanie kwoty niższej niż planowana będzie miało wpływ na możliwość realizacji wszystkich zaplanowanych prac. Projekty, mimo że spójne, mogą być realizowane w późniejszym terminie lub etapami. Pozyskanie kapitału poniżej progu dojścia emisji do skutku, spowoduje konieczność zwrotu środków do osób, które zapisały się na akcje Spółki.

Ryzyko utraty wizerunku

Spółka jest instytucją płatniczą, która obsługuje miliony użytkowników oraz tysiące klientów biznesowych. Spółka współpracuje także z setkami podmiotów prywatnych i publicznych, których usług i towary sprzedaje. Utrata wizerunku może skutkować wypowiedzeniem umów z kontrahentami oraz odpływem użytkowników. Spółka wprowadza rozwiązania, których celem jest budowanie i ochrona pozytywnego wizerunku.

Ryzyko związane z Covid-19

Pandemia koronawirusa spowodowała spadek przychodów Spółki w wyniku zmniejszonego popytu na bilety komunikacyjne, mniejszą wartość pobranych opłat parkingowych oraz wstrzymanie sprzedaży biletów do kina. Powrót pandemii może ponownie wpłynąć negatywnie na sprzedaż w wymienionych kategoriach. Działania podejmowane przez Spółkę mają na celu zmianę struktury świadczonych usług także w celu większej dywersyfikacji przychodów.

Ryzyko regulacyjne

Spółka jest Krajową Instytucją Płatniczą, w związku z czym jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka prowadzi także schemat płatniczy Spółki, na którego prowadzenie zgodę wydał Narodowy Bank Polski i w tym zakresie jest nadzorowany przez NBP. Przetwarzając dane osobowe Spółka podlega nadzorowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Spółka raportuje także swoje operacje do Rzecznika Finansowego oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Prowadząc działalność regulowaną, Spółka jest narażona na ryzyko kar administracyjnych, a w skrajnym przypadku na ryzyko cofnięcia zgody lub licencji, na podstawie której prowadzi działalność. Spółka chroni się przed tym ryzykiem zatrudniając wykwalifikowaną kadrę, zlecając okresowe audyty, korzystając z usług profesjonalnych doradców oraz w miarę możliwości zawierając odpowiednie klauzule umowne.

Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego,
w tym w obszarze przepisów podatkowych

Przepisy prawa w Polsce ulegają dość częstym zmianom, podobnie jak interpretacje prawa oraz praktyka jego stosowania. Zmiana przepisów może przynieść korzyść Spółce, ale może także powodować skutki negatywne. Zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do prawa podatkowego, a także prawa działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa z zakresu zamówień publicznych, mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę.

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym

Spółka działa na rynku płatności mobilnych, które znajdują się na etapie dynamicznego rozwoju. Dynamika rynku i jego atrakcyjność powoduje, że zmiany poziomu sprzedaży usług i produktów mogą się znacznie zmieniać, w szczególności w związku z pojawieniem się nowych podmiotów na rynku lub oferowanych technologii. W związku z tym istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie dostosować się do szybkich zmian rynkowych, co może przełożyć się na pogorszenie jej pozycji konkurencyjnej, a przez to sytuacji finansowej.

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi

Dynamika zmian technologicznych powoduje, że Spółka jest narażona na ryzyko cyklicznych zmian technologicznych, co może powodować okresowo zwiększone koszty prac programistycznych oraz związanych z zakupem systemów i infrastruktury informatycznej. Zmiany technologiczne mogą też prowadzić do zwiększonych wydatków na personel i szkolenia. W związku z tym istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie dostosować się do szybkich zmian technologicznych, co może przełożyć się na pogorszenie jej pozycji konkurencyjnej, a przez to sytuacji finansowej.

Ryzyko związane z zakończeniem współpracy z kontrahentem

Spółka działa oferując szereg usług na obsługę płatności w strefach płatnego parkowania z akceptantami takimi jak miasta, gminy lub spółki należące do tych podmiotów lub podmiotami, które są operatorami tych stref wyłonionymi w postępowaniach przetargowych. Część z tych umów zawierana jest w postępowaniach przetargowych, w których uczestniczy Spółka. Spółka zawiera także umowy na akceptację płatności, sprzedaż usług lub towarów (biletów), umowy agencyjne z przewoźnikami kolejowymi, miejskimi, autobusowymi itp. Obok tego, Spółka zawiera umowy na obsługę płatności w usługach doładowań telefonów, płatności za rachunki, doładowań do gier. Umowy zawierane są najczęściej na czas określony i cyklicznie odnawiane. Istnieje jednak ryzyko, że dany kontrahent nie odnowi umowy lub wypowie istniejącą umowę, albo Spółka nie wygra danego postępowania przetargowego i nie zawrze w związku z tym umowy, co może spowodować zmianę, w szczególności zmniejszenie zakresu oferty Spółki.

Ryzyko związane z awariami infrastruktury

Awarie infrastruktury mogą prowadzić do zachwiania ciągłości świadczenia usług przez SkyCash. Spółka jest zobowiązana do zachowania minimalnego poziomu dostępności systemów w umowach z kontrahentami. Brak zachowania dostępności usług na wymaganym poziomie może skutkować naliczaniem kar umownych, co miałoby negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki.

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej

Szybki wzrost działalności, prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych, spadek sprzedaży usług i towarów może wiązać się z pogorszeniem sytuacji finansowej Spółki i w skrajnym przypadku doprowadzić do utraty płynności finansowej Spółki.

Ryzyko braku wypłaty dywidendy

Spółka jest organizacją nastawioną na zysk. W okresie pierwszych lat funkcjonowania, Spółka była prekursorem usług mobilnych w Polsce. Pomimo tego, że usługi te nie były jeszcze w powszechnym użyciu, Spółka dokonała szeregu inwestycji służących przyszłemu rozwojowi usług mobilnych. W pierwszych latach działalności Spółka ponosiła w związku z tym straty. Do czasu pełnego pokrycia strat poniesionych w początkowym okresie działalności, Spółka nie będzie mogła dokonywać jakichkolwiek wypłat w formie dywidendy. Spółka szacuje, że pierwsza wypłata dywidendy nastąpi z zysku za roku obrotowy 2023, jednak potrzeby kapitałowe Spółki mogą spowodować, że wypracowany zysk nie zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy, tylko zatrzymany w Spółce w celu dalszej inwestycji lub w wyniku konieczności utrzymania kapitałów Spółki na wymaganym przepisami prawa poziomie. Ponadto dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Nawet jeżeli Zarząd Spółki zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy do wypłaty tytułem dywidendy, Zarząd nie może zagwarantować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie odpowiednią uchwałę umożliwiającą wypłatę takiej dywidendy.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Akcje Spółki są w posiadaniu kilkunastu podmiotów – osób fizycznych i prawnych, w tym 78,55% procent akcji jest w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez instytucję finansową.

Udział funduszy inwestycyjnych w ogólnej liczbie głosów pozostawia tym akcjonariuszom możliwość sprawowania faktycznej kontroli nad decyzjami podejmowanymi w Spółce i ogranicza wpływ pozostałych akcjonariuszy. Nie można wykluczyć ryzyka, że interesy i działania głównych akcjonariuszy będą rozbieżne z interesami akcjonariuszy mniejszościowych.

Ryzyko rozbieżności w zakresie podlegającej zwrotowi części subwencji uzyskanej z tzw. Tarczy Finansowej PFR.

Spółka otrzymała w maju 2020 r. subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w kwocie 3.500.000 PLN. Spółka prognozuje, że w terminie od czerwca 2021 r. będzie zobowiązana do zwrotu 50% uzyskanej subwencji w 24 miesięcznych ratach; w pozostałej części, tj. 1.750.000 PLN subwencja nie będzie podlegała zwrotowi z uwagi na częściowe umorzenie. Odpowiednie zmniejszenie zobowiązania oraz ujęcie umorzonej części subwencji w pozostałych przychodach operacyjnych Spółki prawdopodobnie nastąpi w drugim kwartale 2021 r. Spółka zwraca jednak uwagę na ryzyko związane z procedurą rozliczenia subwencji, m.in. wynikające z procedur sprawdzających i tym samym na ryzyko podwyższenia kwoty podlegającej zwrotowi lub przesunięcia terminu zwrotu do czasu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości (i tym samym terminu rozpoznania przychodu w części nie podlegającej zwrotowi).

Faq
Jak dokładnie kupić akcje?

Sprzedaż akcji odbywa się wyłącznie w aplikacji SkyCash. Jeśli nie jesteś użytkownikiem SkyCash, załóż konto w aplikacji w kilku prostych krokach. Kliknij w baner lub kafelek "Kup akcje SkyCash" na ekranie głównym aplikacji - przeniosą Cię one prosto do panelu zakupu akcji. Następnie, wpisz liczbę akcji, które chcesz kupić lub wybierz jeden z pakietów, który przygotowaliśmy. W następnym kroku uzupełnij formularz o wymagane dane i sfinalizuj płatność za akcje. Formularz zapisu na akcje wraz z instrukcją, jak dalej postępować otrzymasz na adres e-mail podany podczas zakupu. Podpisz formularz i odeślij w formie elektronicznej lub tradycyjnej, zgodnie z przesłaną w mailu instrukcją.

Jak podpisać i odesłać formularz zapisu na akcje?

Formularz zapisu wraz z dokładną instrukcją, jak dalej postępować, otrzymasz na adres e-mail podany podczas zakupu. Po jego otrzymaniu, podpisz go i odeślij do nas. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. Podpisanie elektroniczne podpisem kwalifikowanym lub przez ePUAP oraz przesłanie pliku za pośrednictwem panelu, do którego link otrzymasz na podany adres e-mail.
  2. Podpisanie fizycznego wydruku i przesłanie dokumentu listem poleconym na adres: SkyCash Poland S.A. ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa
Jakie dane należy podać podczas zakupu akcji?

Kupując akcje, należy podać pełne imię i nazwisko (uwzględniając polskie znaki), numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku braku polskiego obywatelstwa oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu). Dodatkowo należy podać adres, na który zostaną wysłane akcje.

Kupiłem akcje. Co dalej?

Dopełnij formalności poprzez podpisanie dokumentu potwierdzającego zapis na akcje, odeślij go do nas w formie elektronicznej lub papierowej, a następnie oczekuj na informację o przydziale akcji. Po zakończeniu emisji oraz po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, akcje zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy. W przypadku niespełnienia progu emisji, wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w ciągu dwóch tygodni.

Czy mogę inwestować więcej niż jeden raz?

Tak, możesz inwestować nieograniczoną liczbę razy, aż do osiągnięcia maksymalnej wartości emisji 4.200.000 zł.

Czy mogę kupić akcje dla kogoś?

Użytkownik może zakupić akcje jedynie w swoim imieniu. Dane podane podczas zakupu muszą być zgodne z dowodem osobistym osoby kupującej akcje oraz musi być ona pełnoletnia.

Jakie dane są wymagane, aby móc zainwestować?

Dane potrzebne do przejścia procesu zakupu akcji to: imię, nazwisko, numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku braku polskiego obywatelstwa), adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeśli różni się on od adresu zamieszkania.

Czy mogę inwestować, jeśli nie jestem w Polsce / nie jestem Polakiem?

Osoby, które obecnie nie przebywają w Polsce oraz nie posiadają polskiego obywatelstwa, mają możliwość zakupu akcji. Podczas zakupu akcji, zamiast numeru PESEL prosimy o podanie w formularzu daty urodzenia.

Czy zakup akcji jest opodatkowany?

Nie, po nabyciu akcji nie ma obowiązku odprowadzenia podatku, w tym PCC. PCC opłaca Emitent.

Jak i komu mogę sprzedać akcje?

Kupione akcje są Twoją własnością. Możesz je trzymać z myślą o rosnącej wartości spółki, możesz je także odsprzedać (na podstawie umowy cywilnoprawnej) komu zechcesz. Jeżeli w przyszłości spółka zdecyduje się na debiut giełdowy, umożliwi Ci to ich sprzedaż na giełdzie.

Jak i kiedy otrzymam akcje?

Po zakończeniu emisji i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, akcje zostaną zapisane w Rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Opera Dom Maklerski Sp. z o.o. zgodnie z Kodeksem spółek handlowych. Każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania informacji z Rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej lub papierowej.

Czy posiadanie akcji SkyCash wiąże się z jakimiś obowiązkami?

Posiadanie akcji nie wiąże się z żadnymi obowiązkami - akcjonariusze nie odpowiadają w żaden sposób za działania spółki. Z posiadaniem akcji wiąże się prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Dodatkowo Twoje akcje uprawniają Cię do otrzymania dywidendy, jeżeli spółka podejmie decyzję o jej wypłacie.

Jak mogę skorzystać z niższej ceny?

Obniżona cena akcji naliczana jest automatycznie na podstawie aktywności użytkownika w aplikacji SkyCash. Przewidziane są trzy progi cenowe.